Disse får 60.000 kroner for å være hjemme

35 kunst- og kulturaktører i Nord-Norge mottar stipend gjennom Samfunnsløftet.

STIPEND: Benjamin Mørk (oppe fra venstre), Carl-Christian Lein Størmer, Katrine Strøm og Joar Nango er fire av de 35 som har mottatt stipend fra Samfunnsløftet.  Foto: Eline Grønvoll / Ronald Johansen / Helge Skog

Eksklusiv

I desember lyste Samfunnsløftet ut 35 stipend på 60.000 kroner til kunst- og kulturskapere i Nord-Norge.