Etter nesten 60 års drift legger den historiske butikken ned: - Noen har sagt vi må be om et mirakel

Hvis ikke Marit Bårdsen får servert seks utdannede blomsterdekoratører på ei fjøl, må Sonja Johnsen Blomster AS legge ned driften i juni.

LEGGER NED: Sonja Johnsen Blomster AS har vært en del av bybildet i en årrekke. Når de legger ned er det kun Mester Grønn og Kvaløyrosa på Kvaløysletta som er gjenværende blomsterbutikker i Tromsø.   Foto: Marianne Lein Moe

Eksklusiv

Marit Bårdsen er fortvilet. Hun er innehaver av Sonja Johnsen Blomster, som ligger på hjørnet i Sjøgata 6. Den velrennomerte butikken må etter alt å dømme lukke dørene for godt i juni i år.