Mangel på utenlandsk arbeidskraft har etter nyttår blitt en stor utfordring for bedriftene i nord

Bedriftene etterlyser bedre støttetiltak fra regjeringen.

– KRISE: Det er fremdeles krise i næringslivet, ifølge Målfrid Baik i NHO Arktis. Hun mener en ny krisepakke må på plass kjapt.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

NHO Arktis og NHO Nordland gjennomførte denne uka en undersøkelsen blant sine medlemsbedrifter. Den viser at reiserestriksjoner, lavere etterspørsel og stadig skiftende regler er de største utfordringene for bedrifter i landsdelen.