Ny undersøkelse: UiT-studenter trives bedre enn landsgjennomsnittet

Koronapandemien har ikke hatt noen målbar negativ effekt for studenter i Tromsø, ifølge Kunnskapsdepartementets siste undersøkelse.

FORNØYD: Prorektor for utdanning, Wenche Jakobsen, kan konstatere at UiT-studentene er mer fornøyde enn landsgjennomsnittet.   Foto: David Jensen / UiT

Eksklusiv

Ferske tall fra Norges største studentundersøkelse, Studiebarometeret, er hyggelig lesning for Universitetet i Tromsø.