Nå får den narkodømte eksadvokaten (49) uførepensjon – retten avviste forsikringsselskapets anke

DNB Livsforsikring anket avgjørelsen om å måtte betale ut uførepensjon, men dommen i Hålogaland Lagmannsrett gikk i eks-advokatens favør.

PACEMAKER: Slik så brystkassen til mannen ut etter at han fikk to hjerteinfarkt i fengsel.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Tvisten mellom den narkodømte eksadvokaten (49) og forsikringsselskapet sto om utbetaling av uførepensjon, samt premiefritak i henhold til uføreforsikring.