I det gule feltet vil flere ha en ny skytebane. Tromsøs viktigste vannkilde kan sette en stopper for den planen

Den politiske ledelsen i kommunen ønsker å få på plass en bredt og langsiktig flertall for å jobbe videre med et nytt skytebaneanlegg i Simavika. Det vil imidlertid kreve at en lang rekke problemer blir løst før et slikt flertall kan være på plass.

SIMAVIKA: Det foreslåtte skytebaneanlegget er foreslått plassert til det gulmarkerte området. De to rødmarkerte vannene – Øvre Langvatnet og Damvatnet – er Tromsøs viktigste vannkilder.  Foto: Google Maps

Eksklusiv

I fjor høst fikk administrasjonen i kommunen i oppgave å se nærmere på om det ville være mulig å etablere et nytt, sentralt skytebaneanlegg i Simavika på Ringvassøya. Dette med bakgrunn i at stort sett samtlige andre alternativer viste seg å være umulige å få på plass.