Kommunen mente krav om retting var foreldet – nå er anken forkastet

Tromsø kommune mente de ikke trengte å rette feilen som førte til vanndannelser på kvinnens eiendom. Det var lagmannsretten uenig i.

FORKASTET: Lagmannsretten forkastet kommunens anke.  Foto: RONALD JOHANSEN

Eksklusiv

Saken går tilbake til vinteren 2009/2010 da det la seg isdannelser på kvinnens eiendom. Problemet gjentok seg vinteren etter og kvinnen henvendte seg til kommunen for å få løst problemet. Vann og avløp-avdelingen i kommunen mente de ikke hadde ansvaret for skadene som oppsto på eiendommen. Problemet gjentok seg i 2013, samt vinteren 2015/2016 og 2017/2018.