Stor snøskredfare – øker faregraden

Varsom øker faregraden.
Eksklusiv

Søndag kommer det mildvær og store nedbørsmengder til Indre Troms, Tromsø, Lyngen, Nord-Troms og Vest-Finnmark.