Fristen for å søke barnehageplass har utløpt – slik fungerer opptaket

Mandag var siste frist for å søke barnehageplass. Slik jobber kommunen når de tildeler plasser.

SØKNADSFRIST: I løpet av mandag må man huske å søke barnehageplass i Tromsø kommune.   Foto: Gorm Kallestad / NTB

Eksklusiv

Alle barn som fyller ett år innen utgangen av november det året det søkes, og alle som står uten barnehageplass, har rett til barnehageplass.