UiT forbereder seg til høstens studiestart. Her er universitetets plan A og B

Høstens studenter må forvente at det blir mye digital undervisning samme hvilken plan som velges.

FORSIKTIG START: UiT-direktør Jørgen Fossland sier at smittesituasjonen er så usikker at universitetet velger å starte med et delvis digitalt tilbud til studentene.  Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

Koronasituasjonen endrer seg stadig og vaksineringen tar lengre tid enn forventa. Det får konsekvenser for hvordan UiT planlegger for studiestart til høsten.