Fire bedrifter søkte om krisemidler. Kun de to som er eid av kommunen fikk støtte: – Ser ut som man favoriserer egne selskap

Formannskapet deler ut 740.000 kroner til Visit Tromsø og Tromsø Sentrum AS og gir avslag til to eksterne søkere.

KRITISK: Jan Blomseth i Nei til bompenger mener kommunen må være forsiktig med å dele ut penger kun til sine egne.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Tirsdag behandlet formannskapet fire søknader til de 740.000 kronene som står igjen på næringsfondet. Politikerne stilte seg bak kommunedirektørens innstilling, hvor de to eksterne søkerne får avslag, mens hele summen blir fordelt på prosjektene til Visit Tromsø og Tromsø Sentrum AS, hvor kommunen har eierinteresser.