Dette er de 20 dyreste boligene som ble kjøpt og solgt forrige måned

Se alle salgene her.

10,3 MILL: Nøkken 6 ( er solgt for kr 10.300.000 fra Kent-Helge Holst og Maria Holst til Geir Hanssen og Mona Yttergård. 

Eksklusiv

Nøkken 6 (118/1316/0/1) i Tromsø solgt for kr 10 300 000 fra Maria Holst og Kent-Helge Holst til Mona Yttergård og Geir Hanssen 3.2.2021.