Bråket ved Nordnorsk Kunstmuseum:

Ansatte melder om «uro og bekymring» – avgåtte styremedlemmer mener kunstmuseet rakner

Kunstmuseets ansatte omtaler situasjonen som svært krevende etter Bodil Kjelstrups oppsigelse. Tidligere styremedlemmer er kritiske til Kulturdepartementets manglende involvering i mistillitsspørsmål.

MUSEUM I OPPLØSNING?: Ansatterepresentant ved Nordnorsk Kunstmuseum, Charis Gullicksson, forteller om vanskelige tider for de ansatte. De avgåtte styremedlemmene Inger Blix Kvammen, Joar Nango og Martha Otte retter ny kritikk mot styret.   Foto: Ronald Johansen / Frank Lande / Privat

Eksklusiv

I Kulturdepartementets fredning av styret ved Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) virker ikke de ansattes mistillit til styret og styreleder Grete Ellingsen å være hørt.