Barnevernet sliter med fristbrudd og høyt sykefravær, men SV er likevel fornøyd

Til tross for skyhøyt sykefravær, høy turnover og fristbrudd er utvalgsleder Benjamin Notkevich (SV) svært fornøyd med at det er en positiv utviklingen i barneverntjenesten.

OPTIMIST: - Det er fortsatt mye å ta igjen, men nå har enheten fått hodet over vannet og er i en bedre posisjon til å ta grep, mener Benjamin Notkevich (SV) som er leder i Oppvekst- og utdanningsutvalget.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Barnevernstjenesten sender halvårlige rapporter til Statsforvalteren om hvordan den kommunale enheten ligger an når det gjelder å utføre sine lovpålagte oppgaver.