Ni skoler i Tromsø bryter opplæringsloven: Kan bli nødt til å redusere kvaliteten i skolen

Ni grunnskoler i Tromsø kommune har for få lærere per elev, noe som strider mot opplæringsloven. Nå kan skolene bli nødt til å fjerne psykososiale tiltak for å komme innenfor lovkravet.

REDUSERT KVALITET: Seksjonsleder for skole, Geir Ove Olsen, mener skolene må se på egne budsjetter for å få inn nok lærere slik at lovkravene blir oppfylt.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Ifølge opplæringslovens paragraf 14A-1, minstenorm for lærertetthet, skal det være maksimalt 15 elever per lærer mellom 1. til 4. årstrinn, mens mellom 5. til 7. og 8. til 10. årstrinn skal det være maksimalt 20 elever per lærer.