Vil at prester og begravelsespersonell prioriteres når vaksineringen starter opp

Kirkeverge Nils Harald Opsahl ber kommunen å prioritere ansatte knyttet til begravelser når yrkesgrupper skal vaksineres. Det er ikke kommunen enige i.

PRIORITERING: Kirkeverge Nils Harald Opsahl har bedt kommunen om å prioritere ansatte knyttet til begravelser når vaksinasjonsprosessen starter opp.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I et dokument sendt til kommunen, og kommuneoverlege Inger Hilde Trandem ber Nils Harald Opsahl om at prester, kirketjenere, begravelsespersonell og kirkemusikere bør prioriteres når vaksinering av yrkesgrupper starter opp. Dette fordi de må oppholde seg nær pårørende.