Norge stanser bruken av AstraZeneca-vaksinen

Mens smittevernoverlegen i kommunen satte vaksinasjon på vent, valgte UNN å fortsette vaksineringen fram til FHI besluttet å stoppe bruken av AstraZeneca-vaksinen midlertidig.

SNART MASSEVAKSINERING: Smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland, håper å få fart på vaksineringen i uke 4.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Klokken 14.00 besluttet norske helsemyndigheter å stanse vaksinering med AstraZenecas vaksine midlertidig i hele landet. Beslutningen kom etter at flere EU-land, inkludert Danmark, valgte å stanse bruken av vaksinen-