Nå har Råfisklaget fått full kontroll over Kystens Hus: – Det vil gjøre det lettere å skape mer aktivitet i bygget

Fra årsskiftet har Norges Råfisklag via sitt datterselskap Fiskernes Hus blitt eneeiere av Kystens Hus. Det vil ifølge nytilsatt daglig leder gjøre det lettere å drifte huset på en måte som skaper mer liv og røre i sentrumsbygget.

DAGLIG LEDER: Lena Pettersen, ny daglig leder på Kystens Hus (og administrasjonssjef i Norges Råfisklag) håper at koronapandemien snart skal være over, og at det skal bli mulig å fylle Kystens Hus med nye aktiviteter igjen.  Foto: Ronand Johansen

Eksklusiv

Lena Pettersen er ny daglig leder for eierselskapet. Hun er til daglig administrasjonssjef i Norges Råfisklag som fra årsskiftet har overtatt 100 prosent av aksjene i Kystens Hus.