Nasjonal transportplan:

Fylkesposisjonen er misfornøyd: – Det er bevilget kritisk lite penger til å gjøre noe med veietterslepet

I forslag til nasjonal transportplan for 2022-2033 er det satt av 6 milliarder kroner til å håndtere veietterslepet i det nye storfylket. Det er for lite, mener posisjonen på fylkestinget.

BER STORTINGET TA GREP: Kristin Røymo er kritisk til regjeringens NTP-forslag.   Foto: Tom Benjaminsen

Eksklusiv

Kristin Røymo (Ap), Irene Lange Nordahl (Sp) og Alf Normann Hansen (SV) mener bevilgningene til Troms og Finnmark må økes. Ifølge dem er ikke 6 milliarder tilnærmet nok.