Disse UiT-forskerne avdekket enorme forskjeller i skjult koronasmitte i Norge kontra resten av Europa

En UiT-studie av antistoffer og immunitet mot koronavirus i den norske befolkningen viser lave mørketall rundt koronasmitten i Norge.

FORSKET PÅ KORONA-IMMUNITET: Dette er forskerne bak UiT-studien, fra venstre: Stipendiat Sairah Lai Fa Chen, førsteamanuensis Erik Eik Anda, professor Torkjel M. Sandanger, førsteamanuensis Tonje Braaten, førsteamanuensis Kristin B. Borch.   Foto: Jonatan Ottesen / UiT

Eksklusiv

De fleste smittetilfeller sannsynligvis har blitt oppdaget, samtidig gjør lav immunitet Norge sårbar for en tredje smittebølge. De nasjonale, resultatene fra studien viste at 0,9 prosent av deltakerne hadde antistoffer i blodet. Prøvene ble gjort like før jul i fjor.