15 tromsøkunstnere har fått arbeidsstipend av Kulturrådet

På lista finner man blant andre Tore Bruvoll fra Hekla Stålstrenger, lyriker Morten Wintervold og dansekunstner Maya Mi Samuelsen.

FÅR ARBEIDSSTIPEND: Tore Bruvoll, Maja Bohne Johnsen, Morten Wintervold og Maya Mi Samuelsen er blant dem som får arbeidsstipend fra Kulturrådet. 

Eksklusiv

Kulturrådets arbeidsstipend er en statlig ordning som skal gi kunstnere anledning til å videreutvikle kunsten sin og til å ha kunst som sitt hovedyrke. Årsbeløpet er på 276.805 kroner, blir betalt ut månedlig og er skattepliktig arbeidsinntekt. Lengden på et arbeidsstipend varierer fra ett til fem år.