Disse 11 fra Tromsø har til sammen fått 667.000 kroner i kunstnerstipend

På lista finner man blant annet filmskaper Carl Christian Lein Størmer, forfatter Sigrid Agnethe Hansen og HT-skuespiller Gina Lindås Theodorsen.

FÅR STØTTE: Sigrid Agnethe Hansen, Elina Waage Mikalsen, Gina Lindås Theodorsen og Carl Christian Lein Størmer er blant kunstnerne som mottar kunstnerstipend. 

Eksklusiv

24. mars ble det offentliggjort hvem som får arbeidsstipend fra Kulturrådet, og i tillegg hvilke norske kunstnere som har fått tildelt stipend. Det fins to ulike stipendordninger: En for kunstnere og en for nyutdannede kunstnere. Maksimalt stipendbeløp er på henholdsvis 80.000 og 90.000 kroner. Hele stipendet betales under ett, og det trekkes ikke skatt av det. Det er likevel oppgavepliktig.