Disse boligene skiftet eier i mars

Se listen over alle eiendomsoverdragelsene her.
Eksklusiv

Krokelvdalen

Andel av Glimmervegen Borettslag andelsnr 147 er overdratt fra Jan-Idar Eidsvåg Larsen til Elin Langseth (03.03.2021)
Skytterstien 3 F (Gnr 12, bnr 394) er solgt for kr 7.150.000 fra Berit Yvonne Engstad til Hanne Karoline Lian og Ivar Martin Elvebakken (03.03.2021)
Krokelva Borettslag andelsnr 518 er solgt for kr 3.220.000 fra Kurt Eirik Karlsen og Siw Albriktsen-Karlsen til Kirsti Elise Fosshaug (04.03.2021)
Øvre Malmvegen Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 3.350.000 fra Anette Liss Nøkland til Raymond Jason Bate og Trine Andersen (04.03.2021)
Kvartsvegen Borettslag andelsnr 54 er solgt for kr 3.600.000 fra Linn Iren Mørk Andersen og Ørjan Sindre Johansen til Mariell C L Nordvik og Ådne Figenschau Pedersen (05.03.2021)
Ullstindvegen 1502 (Gnr 4, bnr 22) er overdratt fra Inger Helene Jachlin til Siv Liset (16.03.2021)
Overdragelsen omfatter også Gnr 4, bnr 33
Glimmervegen Borettslag andelsnr 124 er solgt for kr 3.200.000 fra Renate Hansen Pedersen til Eirin Steinholm (17.03.2021)
Vintervegen 1 A (Gnr 13, bnr 175) er solgt for kr 5.050.000 fra Hanne Karoline Lian og Ivar Martin Elvebakken til Arne Olavssønn Mathisen og Camilla Berger Nyvold (18.03.2021)
Gneisvegen Borettslag andelsnr 317 er solgt for kr 2.190.000 fra Mariell C L Nordvik til Linn-Renate S Hanssen (22.03.2021)
Andel av Gnr 9, bnr 3 er overdratt fra Hermod Magne I Johansen til Inger Marie Johansen (22.03.2021)
Overdragelsen omfatter også andel av Ullstindvegen 169 (Gnr 9, bnr 59)
Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 9, bnr 60
Krokelva Borettslag andelsnr 567 er solgt for kr 3.300.000 fra Trond Kirkhaug til Asbjørn Oddvar Olaussen (25.03.2021)
Movikvatnet 40 (Gnr 12, bnr 76) er overdratt for kr 800.000 fra Osvald Johannes Gamst til Erik Damsgård og Tord Damsgård (25.03.2021)