Nordnorsk kunstmuseum:

Skal ha dialogmøte med fylkene, Sametinget, Tromsø kommune og kunstnerne om museets fremtid

Torsdag denne uka skal ledelsen ved Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) og Kulturdepartementet møte lokale representanter for kommuner, fylker, Sametinget og de forskjellige kunstnerorganisasjonene for å drøfte hvordan museet skal driftes i fremtiden.

MØTE: Torsdag skal det være et møte mellom ulike parter for å drøfte NNKMs drift.   Foto: iTromsø

Eksklusiv

Dialogmøtet vil være det første i en rekke møter der museets rolle og oppdrag i landsdelen skal drøftes, skriver fungerende daglig leder Bodil Kjelstrup i invitasjonen som er sendt ut.