UiT reforhandler 600 utvekslingsavtaler – over 200 studenter har søkt seg ut til høsten

Foreløpig har få av studentene som har søkt seg ut til høsten, valgt å trekke søknaden sin.

UTVEKSLING: Universitetet i Tromsø reforhandler 600 europeiske utvekslingsavtaler, hvorav 70-80 av dem forventes å gå ut.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Universitetet i Tromsø jobber for tiden med å reforhandle 600 utvekslingsavtaler med universiteter i hele Europa. Disse avtalene skulle i utgangspunktet utgå i fjor, men ettersom koronasituasjonen har ført til forsinkelser i ferdigstillingen av langtidsbudsjettet, vil de aller fleste reisemålene være tilgjengelige for UiT-studenter ut året.