Selfangstskute ikke lenger i arrest – kom til enighet med litauisk verft

Mandag i forrige uke ble selfangstskuta «Salarøy» tatt i arrest etter å ha skyldt penger til verft i Litauen. Nå skal rederiet og saksøker ha kommet til en utenrettslig enighet.
Eksklusiv

Mandag 29. mars besluttet Nord-Troms tingrett å ta arrest i selfangstskuta «Salarøy», som eies av Norse Marin AS.