Les politikernes reaksjoner på atomubåt-rapporten:

– Farligere å kjøre bil eller røyke

Ny rapport viser lav risiko, men store konsekvenser ved en atomubåt-ulykke. Tromsø-politikerne er stort sett lite bekymra for alvorlige hendelser, men noen er mer urolige enn andre.

ROLIG: Morten Skandfer (V) er ikke urolig for at det skal bli radioaktive utslipp i Tromsø fra de reaktordrevne ubåtene. Det er større risiko for egen helse forbundet med bilkjøring og røyking, mener han.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Et utslipp fra atomubåter kan gi «høye konsentrasjoner» av radioaktivitet i Tromsø sentrum, føre til evakuering av befolkningen og i verste fall flytting av byen, viser Forsvarets nye risiko- og sårbarhetsanalyse for anløp av vestlige atomubåter i Tønsvik, cirka ti kilometer nord for Tromsøya.