Atomubåtene: – Beredskapsplanen blir ferdig i april

Forsvarets nye risiko- og sårbarhetsanalysen for anløp av vestlige atomubåter er klar. Dermed kan kommunen fullføre sin beredskapsplan for en eventuell hendelse som gir radioaktivt utslipp.

SNART KLAR: Kommundirektør Stig Tore Johnsen sier at kommunen vil være klar med sin beredskapsplan i løpet av måneden.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Et utslipp fra atomubåter kan gi «høye konsentrasjoner» av radioaktivitet i Tromsø sentrum, føre til evakuering av befolkningen og i verste fall flytting av byen, viser Forsvarets nye risiko- og sårbarhetsanalyse for anløp av atomubåter på Tønsnes.