Ingen planer om egentesting i Tromsø

Å la innbyggerne teste seg selv for korona er foreløpig uaktuelt for Tromsø.

FOR RØDE OMRÅDER: – Selvtestingen er i utgangspunktet tenkt å gjennomføres i de røde områdene med høy smitte., sier Per Harald Korsmo, leder av kommunens koronateam.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Vestland fylkeskommune har nylig startet med massetesting av skoleelever. Der får elevene mulighet til å teste seg selv for korona på skolen. Tanken er at elevene tester seg to ganger ukentlig – i håp om å sikre fysisk undervisning, samt stoppe eventuell smitte.