Disse utestedene drev med alkoholreklame på sosiale medier. Nå har de fått sin straff fra kommunen

Skjenkekontrollørene mente utestedene drev med alkoholreklame. Nå har kommunen kommet med sin konklusjon.

BRUDD: Kommunen har konkludert med at utestedene Du verden, Agenturet, Bryggeri 13, Bardus og Helmersen har brutt alkoholloven paragraf 9-2. 

Eksklusiv

Tidligere i år hadde skjenkekontrollørene vært innom Agenturet, Bryggeri 13, Bardus, Du verden og Helmersen for å undersøke at utestedene forholdt seg innenfor lovverket rettet mot alkoholforskriftene.