Huken Brygg klagde på skjenkestopp til Statsforvalteren. I dag kom svaret: – Nå skal vi bruke tida på å pusse opp

Statsforvalteren gir sin støtte til kommunen.

PUSSER OPP: Håvard Robertsen ved Huken Brygg sier at de ikke lenger har noen innvendinger mot skjenkestoppen. Nå skal de heller bruke tida på noe fornuftig.  Foto: Tom Benjaminsen

Eksklusiv

Kommunen har i løpet av det siste året jevnlig kontrollert om byens utesteder føyer seg etter smittevernsreglene i koronaforskriften.