Tror mange ikke får plass i samiske barnehager – nå ber de kommunen innføre plassgaranti

Tromsø sameforening ønsker at alle samiske barn i Tromsø skal sikres plass i en samisk barnehage.

VIL HA EN MER KONKRET AVTALE: Runar Myrnes Balto i Tromsø sameforening mener samarbeidsavtalen mellom Tromsø kommune og Sametinget bør bli mye mer konkret. De har derfor flere forslag til hva de mener bør gjøres i Tromsø.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

– I dag har vi ingen oversikt over hvor mange som ikke får plass i samiske barnehager i Tromsø, sier Runar Myrnes Balto i Tromsø sameforening og leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) og aktuell som listetopp for NSR, Gáisi valgkrets.