Forsker frykter for truet fugleart etter fjerning av reir og montering av hinder: – Byen er krykkjas siste håp

Krykkja er en utrydningstruet fugl, men blir gang på gang stoppet fra å hekke i sentrum.

BYBEBOERE: - Krykkjene har valgt å flytte nærmere mennesker, for da får de mer ly fra predatorer, og enklere tilgang til mat, sier forsker Tone Reiertsen ved NINA. Her fremfor KS-bygget hvor det er satt opp fuglesperringer.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

– Krykkjer lager jo mye lyd, det blir en del skitt og bråk. Men de er ikke aggressive, sier Tone Reiertsen. Hun er fugleforsker på Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved Framsenteret.