Vil rive kommunale boliger til fordel for lavblokker på Myreng

Tromsø kommune ønsker å opprette omsorgsboliger mellom M Urdals veg, Forhåpningen og Myrengvegen.

LAVBLOKKER: Slik ser Asplan Viak for seg at lavblokkene vil bli seende ut.  Foto: Asplan Viak

Eksklusiv

Det kommer fram i et planinitiativ fra Asplan Viak – som har arbeidet på oppdrag fra kommunen. Rapporten omfatter en detaljregulering på de kommunale eiendommene M. Urdals vei 45 og 49, Forhåpningen 10A og Myrengvegen 2.