Grunneieren og Troms Turlag møtes i retten til uka:

Kommunen forbereder tvangskjøp av Trollvassbu

Eieren av grunnen under Troms Turlags hytte på Trollvassbu har saksøkt friluftsorganisasjonen med krav om å fjerne hytta. Neste uke møtes partene i tingretten, samtidig som politikerne i formannskapet skal behandle en sak om mulig ekspropriasjon av hyttetomta.

OMSTRIDT: Tomta der Troms Turlags hytte Trollvassbu står er gjenstand for en rettssak i neste uke. 

Eksklusiv

Jonny Angell er advokat for grunneier Marius Olufsen Moe. Han forteller at han og hans klient har valgt å saksøke turlaget for å få en avklaring rundt eierskapet og bruken av turlagets hytte på Trollvassbu – cirka tre kilometer fra den store utfartsparkeringen på Snarbyeidet.