Åtte av ti UiT-studenter får jobb rett etter studiene - og mange blir værende i nord

85 prosent svarer at de er fornøyde eller svært fornøyde med utdanningen

REKTOR: Anne Husebekk, rektor ved UiT, gleder seg over at studentene raskt kommer seg i arbeid etter endte studier.   Foto: Martin Lægland

Eksklusiv

UiT Norges arktiske universitet gjennomfører jevnlig undersøkelser blant studenter som har fullført en grad ved universitetet. Årets undersøkelse viser at de aller fleste kandidatene får en relevant jobb og er fornøyde med utdanningen., heter det i en pressemelding sendt fra UiT.

Blant dem som har svart på undersøkelsen er 83 prosent i arbeid, og de fikk seg jobb raskt.

Elleve prosent er studenter på heltid, knapt fire prosent er jobbsøkere eller permitterte mens to prosent oppgir annet.


UiT reforhandler 600 utvekslingsavtaler – over 200 studenter har søkt seg ut til høsten

Foreløpig har få av studentene som har søkt seg ut til høsten, valgt å trekke søknaden sin.


Utdanningen relevant

Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse fra 2019, er litt flere av kandidatene i arbeid og litt flere får raskt jobb. De som har valgt å studere videre er primært kandidater som fullførte en bachelorgrad i 2018 eller 2019. Blant dem som er jobbsøkere eller permitterte oppgir flertallet at dette er relatert til koronasituasjonen.

Av dem som er i arbeid oppgir hele 88 prosent at utdanningen fra UiT er relevant for jobben. 61 prosent av kandidatene har i løpet av studietiden deltatt i utdanningssamarbeid i form av praksis, oppgavesamarbeid, hospitering og lignende. Et klart flertall (63 prosent) av dem som har deltatt i slikt utdanningssamarbeid mener det er nyttig for dem i arbeidshverdagen.

85 prosent av de spurte svarer at de er fornøyde eller svært fornøyde med utdanningen, noe som er stabilt på nivå med tidligere kandidatundersøkelser.

– Det er svært gledelig at UiT tilbyr relevante utdanninger for arbeidslivet, og at så mange av kandidatene er fornøyde med utdanningen sin, uttaler rektor Anne Husebekk i pressemeldingen.


4 av 10 studenter sliter psykisk: – Man får tunge tanker når man blir sittende alene

Og rett etter påske bruker det erfaringsmessig å dra seg til når eksamenstiden begynner, ifølge Studentrådgivninga i Tromsø.


Blir i nord

Flertallet av UiT-kandidatene (63 prosent) er opprinnelig fra Nord-Norge, 26 prosent fra Sør-Norge og elleve prosent fra utlandet.

Totalt har 67 prosent av kandidatene tatt arbeid i Nord-Norge, 29 prosent i Sør-Norge og fire prosent i utlandet. UiT bidrar altså til nettoflytting til Nord-Norge, og det er utenlandske studenter som først og fremst utgjør tilflytterne. Det er mange som begynner sin arbeidskarriere nær studiestedene, og klart flest, 33 prosent, arbeider i Tromsøområdet.

En tredel av kandidatene tar arbeid i næringslivet.