Nå er planen klar for museumstomta og Mack Øst – håper på byggestart om ett år

Nå er det planlagt ny gågate og en stor utvidelse av kaipromenaden. Her er de endelige planene for museumstomta og Mack Øst som er sendt til kommunen.

STOR OPPGRADERING: Kaipromenaden ved det nye Mack-kvartalet og universitetsmuseet er planlagt dobbelt så stort og skal gjøre det bedre å oppholde seg på kaia. Det er planlagt uteserveringsområder og muligheter for bading. I bakgrunnen ser man det planlagte hotellet på sørsjeteen, som skal ha en park på taket. Illustrasjon: ATPA 

Eksklusiv

I dag består området for det meste av en parkeringsplass. På den store, nesten tomme tomta sør i sentrum, skal det bygges nytt universitetsmuseum og et næringskvartal.