Saksøker UiT for trakassering og ærekrenkelse

En UiT-professor har saksøkt sin egen arbeidsgiver og ønsker erstatning og oppreisning.

SAKSØKT: En UiT-professor har saksøkt universitetet. Saken skal behandles i Nord-Troms tingrett i november.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Saken er berammet for Nord-Troms tingrett og er satt opp i november. Saksøkeren, en professor som har vært ansatt ved UiT i flere år, hevder å ha blitt utsatt for trakassering og ærekrenkelse og ønsker ifølge berammingen erstatning og oppreisning.