17 prosent av byens brannkonstabler bor utenfor Tromsø kommune – her bor de

Brannsjefen opplyser at 8 av 48 brannkonstabler bor utenfor kommunegrensa.

BOSTEDSPLIKT: Enhetsleder i Tromsø brann- og redning, Øystein Solstad, sier at han vil vurdere bostedsplikt når det skal lyses ut nye stillinger i årene fremover.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv