Flytter statlig myndighetsorgan til Tromsø

Nkom sitt regionskontor i nord flyttes fra Lødingen til Tromsø.

ÅPNER TROMSØKONTOR: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet åpner kontor i Tromsø i januar 2022. Her er direktør Pål Wien Espen.  

Eksklusiv

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) flytter regionkontoret i Nord-Norge fra Lødingen til Tromsø i januar 2022.