Kommunedirektøren fikk se tilstanden på Tromsdalen skole: – Noe er helt krise

Foreldre og skoleledelsen ved Tromsdalen skole inviterte kommunedirektør Stig Tore Johnsen på befaring, slik at han kunne se hvordan skolen sliter med fukt, mugg og plassproblemer.

SER PROBLEMET: Kommunedirektør Stig Tore Johnsen følger Tromsdalen skoles SFO-leder Elin Ribe, som viser de betydelige utfordringene med skolen. I sløydrommet er det synlige fuktskader.   Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

I skolegangene siver lukten av våte Cherrox mot alle som kommer inn. Det er langt fra det verste problemet på Tromsdalen skole. Både skoleledelsen og Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) har i flere år jobbet for at det skal tas grep på skolen, som egentlig er så gammel at den må rives.