Nyvalgte styrer i lokale selskap

Her er nye styreledere i flere selskaper.
Eksklusiv

KARI AAGAARD utgjør styret i både Buholmen Holding AS og Aagaard Eiendom AS – begge i Storgata.