Stilte flere kritiske spørsmål: – Hvordan skal byen evakueres på en til to timer?

Flere kritiske spørsmål ble reist under folkemøtet knyttet til anløp av reaktordrevne fartøyer på Tønsnes.

EVAKUERING: Kai Krogh lurte på hvordan det var tenkt å evakuere byens befolkning på en til to timer dersom «worst case scenario» skulle oppstå.  Foto: Håkon Steinmo

Eksklusiv

Mandag kveld var det rigget til folkemøte på The Edge hvor blant annet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, generalløytnant i Forsvaret Yngve Odlo, kommunedirektør Stig Tore Johnsen, samt direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) var representert i panelet.