17 friske millioner kroner i krisehjelp til reiseliv, serverings- og kulturbransjen i Tromsø

Tirsdag skal formannskapet vedta om det skal etableres et lokalt krisefond spesielt rettet mot reiseliv, servering og kulturbasert næring på 17 millioner kroner. Pengene i fondet vil hentes fra den statlige koronastøtten som kommunen mottar.

EKSTRA I GLASSENE: Utelivs-, reise- og kulturbransjen får nå et eget dedikert kommunalt krisefond.  Foto: Tor Erik Schrøder

Eksklusiv

Formålet med fondet – som vil være på 16.960.000 kroner – er delt opp i flere underpunkter.