Her er søkerne til prorektorstillingene ved UiT

UiT har kun fått én søker til stillingen som prorektor for utdanning. Stillingen som prorektor for forskning og utvikling har derimot fått tre søkere.

SØKERNE: Oppe: Kathrine Tveiterås og Jan-Gunnar Winther. Nede fra venstre: Anita Evenset og Camilla Brekke. 

Eksklusiv

Fire personer har meldt sin interesse for stillingene som prorektor utdanning og prorektor forskning og utvikling ved Universitetet i Tromsø (UiT). Det melder uit.no.