Slik vil de pynte rådhuset for å sette søkelys på et alvorlig handikap

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) har søkt kommunen om å få smykke ut deler av rådhuset med såkalt garngrafitti for å sette søkelyset på døvblindhet.

GARNGRAFITTI: Dette er eksempler på hvordan garngrafitti er brukt som utsmykking. 

Eksklusiv

Dersom kommunen sier ja til søknaden vil deler av rådhuset – søyler og trappegelender – bli smykket med strikkede og heklede lapper som vil sys sammen.