Slik er den nye samarbeidsavtalen mellom kommunen og Sametinget

Sametinget og Tromsø kommune skal fornye samarbeidsavtalen fra 2013. Om den går gjennom, kan Tromsø bli landets første kommune til å garantere samiske barn samisk barnehageplass.

FORNØYD: Silje Karine Muotka har ledet forhandlingene fra Sametinget sin side, og roser kommunen med arbeidet.  Foto: Åse M. P. Pulk/Sámediggi

Eksklusiv

Silje Karine Muotka, rådsmedlem i Sametingsrådet, har ledet forhandlingene fra Sametinget sin side. Hun er strålende fornøyd med avtaleforslaget så langt.