Hvordan vil bomringene påvirke boligmarkedet i Tromsø? Dette tror ekspertene

iTromsø har snakket med tre erfarne eiendomsmeglere for å høre hva de tenker om saken.

VIL KOSTE 600 MILLIONER KRONER: Med 15 stasjoner som skal driftes i 20 år, ender summen på rundt 600 millioner kroner. Parallelt skal tromsøbilistene legge igjen 4 milliarder kroner i bomavgift. I tillegg legger staten like mye i potten. Sånn sett skal det brukes 7,4 milliarder kroner på ønskede veitiltak i perioden. 

Eksklusiv

Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har vedtatt et bompengekonsept med 15 bomstasjoner og en innkrevingsperiode på 15 år.