Brannsjefen venter fortsatt på strålevernutstyr til å håndtere en atomubåtulykke

Mens atomubåten la til kai i Tromsø og dro igjen, manglet brannsjefen utstyret mannskapet trenger for å gå inn i områder med radioaktiv stråling.

I UTAKT: Den amerikanske atomubåten la til kai i Tromsø før brannsjef Øystein Solstad hadde fått på plass nødvendig verneutstyr og kompetanse.  Foto: Ronald Johansen

Så lenge vi ikke har nødvendig utstyr, kan vi ikke gå inn i risikoområder hvor vi antar at det er stråling.

Øystein Solstad, brannsjef
Eksklusiv