Kommunestyret

Politikerne vil ikke ha avfallsdeponi i Kattfjord

Kommunen ville etablere massedeponi, men fikk nei av kommunestyret.

KATTFJORDEN: Her ønsket kommunen å etablere et massedeponi. Bildet er tatt høsten 2020. 

Eksklusiv

Kommunen vil etablere et massedeponi i nedlagt grustak innerst i Kattfjord på Kvaløya. Deponiet skal ta imot bunnaske fra avfallsforbrenningsanlegget og visse andre avfallsfraksjoner. Det kan gjøres på en miljømessig forsvarlig måte, ifølge kommunen. Ifølge saksfremlegget trengs deponiet fordi kommunens massedeponi neste er fullt.